วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย (Happy Camp #1)”

IMG 0300

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย (Happy Camp #1)”

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย (Happy Camp #1)” โดยมี 
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างปัญญาให้เจริญงอกงาม สร้างจิตสำนึกทางคุณธรรม ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของสถานที่ที่ได้เดินทางไปศึกษา และเป็นการส่งเสริมเพิ่มความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป ซึ่งมี หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและโครงการเข้าร่วมโครงการฯ

ภาพกิจกรรม และ วีดีโอ

Please publish modules in offcanvas position.