วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

พิมพ์

IMG 5640

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะ ปรับปรุง ระบบงานสารบรรณและเจ้าหน้าปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผชช.ชป.7 เป็นประธานการฝึกอบรม พร้อมด้วย นายสุนทร อ่อนวิมล ฝบท.ชป.7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

IMG_5577.JPG IMG_5580.JPG IMG_5581.JPG

IMG_5582.JPG IMG_5583.JPG IMG_5587.JPG

IMG_5591.JPG IMG_5596.JPG IMG_5598.JPG

IMG_5600.JPG IMG_5601.JPG IMG_5603.JPG

IMG_5605.JPG IMG_5606.JPG IMG_5607.JPG

IMG_5608.JPG IMG_5609.JPG IMG_5611.JPG

IMG_5612.JPG IMG_5614.JPG IMG_5616.JPG

IMG_5618.JPG IMG_5622.JPG IMG_5623.JPG

IMG_5624.JPG IMG_5625.JPG IMG_5626.JPG

IMG_5627.JPG IMG_5628.JPG IMG_5630.JPG

IMG_5632.JPG IMG_5633.JPG IMG_5635.JPG

IMG_5639.JPG IMG_5640.JPG IMG_5643.JPG

IMG_5644.JPG IMG_5645.JPG IMG_5646.JPG

IMG_5647.JPG IMG_5649.JPG IMG_5650.JPG

IMG_5653.JPG IMG_5654.JPG IMG_5655.JPG

IMG_5656.JPG IMG_5660.JPG IMG_5662.JPG

IMG_5663.JPG IMG_5664.JPG IMG_5665.JPG

IMG_5666.JPG IMG_5667.JPG IMG_5668.JPG

IMG_5670.JPG IMG_5671.JPG IMG_5673.JPG

IMG_5674.JPG IMG_5675.JPG IMG_5676.JPG

IMG_5678.JPG IMG_5680.JPG IMG_5681.JPG

IMG_5682.JPG IMG_5683.JPG IMG_5684.JPG

IMG_5693.JPG IMG_5694.JPG IMG_5695.JPG

IMG_5696.JPG IMG_5699.JPG IMG_5700.JPG

IMG_5717.JPG IMG_5718.JPG IMG_5725.JPG

IMG_5727.JPG IMG_5728.JPG IMG_5729.JPG

IMG_5731.JPG IMG_5732.JPG IMG_5734.JPG

IMG_5736.JPG IMG_5737.JPG IMG_5741.JPG

IMG_5742.JPG IMG_5743.JPG IMG_5745.JPG

IMG_5747.JPG IMG_5748.JPG IMG_5750.JPG

IMG_5752.JPG IMG_5753.JPG IMG_5754.JPG

IMG_5755.JPG IMG_5756.JPG IMG_5757.JPG

IMG_5758.JPG IMG_5759.JPG IMG_5760.JPG

IMG_5761.JPG IMG_5762.JPG IMG_5765.JPG

IMG_5769.JPG IMG_5770.JPG IMG_5771.JPG

IMG_5773.JPG IMG_5774.JPG IMG_5775.JPG

IMG_5777.JPG IMG_5778.JPG IMG_5779.JPG

IMG_5780.JPG IMG_5781.JPG IMG_5782.JPG

IMG_5783.JPG IMG_5784.JPG IMG_5785.JPG

IMG_5786.JPG