วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาวินัยและแนวทางการตรวจสอบ ทักท้วง การเรียกเงินคืนของ สตง.

IMG 6857

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาวินัยและแนวทางการตรวจสอบ ทักท้วง การเรียกเงินคืนของ สตง.


วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาวินัยและแนวทางการตรวจสอบ ทักท้วง การเรียกเงินคืนของ สตง. ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านจริยธรรม วิธีการดำเนินการทางวินัย และเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผชช.ชป.7 ผอ.ส่วน ผคป.อุบลราชธานี ฝบท.ชป.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม และ วีดีโอ

Please publish modules in offcanvas position.