วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาและเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3

IMG 8716

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาและเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาและเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 นำทีมโดย นางวิยะดา วัฒนโรจนานิกร ผพพ.พด. กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ วิทยากรบรรยาย โดยมีนายอิสรา เทียนศรี ผจบ.ชป.7 เป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมฯ พร้อมด้วย นายสุนทร อ่อนวิมล ฝบท.ชป.7 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

ภาพกิจกรรม และ วีดีโอ

Please publish modules in offcanvas position.