วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาและเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3

พิมพ์

IMG 8716

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาและเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาและเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 นำทีมโดย นางวิยะดา วัฒนโรจนานิกร ผพพ.พด. กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ วิทยากรบรรยาย โดยมีนายอิสรา เทียนศรี ผจบ.ชป.7 เป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมฯ พร้อมด้วย นายสุนทร อ่อนวิมล ฝบท.ชป.7 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

1.1.JPG 1.2.JPG 1.3.JPG

IMG_8679.JPG IMG_8693.JPG IMG_8695.JPG

IMG_8697.JPG IMG_8701.JPG IMG_8705.JPG

IMG_8707.JPG IMG_8709.JPG IMG_8711.JPG

IMG_8713.JPG IMG_8716.JPG IMG_8725.JPG

IMG_8728.JPG IMG_8733.JPG IMG_8735.JPG

IMG_8736.JPG IMG_8737.JPG IMG_8739.JPG

IMG_8741.JPG IMG_8744.JPG IMG_8746.JPG

IMG_8748.JPG IMG_8749.JPG IMG_8750.JPG

IMG_8751.JPG IMG_8752.JPG