งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้รับความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2560

 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้รับความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2560 
โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านจอ LED โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน ดังนี้

  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
  2. โรงเรียนปทุมวิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี

 

ภาพกิจกรรม และ วีดีโอ

Please publish modules in offcanvas position.